Valchařská 3261/17, Ostrava

Požární ochrana

Požární ochrana je povinná pro každou společnost i OSVČ a její náležitosti jsou dány legislativou. Je to souhrn opatření, pomocí kterých lze předcházet ohrožení zdraví a ochránit majetek firmy. Naše společnost Vám dokáže pomocí zkušených specialistů zajistit komplexní dodávku služeb v této oblasti.

Odborný, organizační a právní servis

 • kontrola nedostatků na pracovišti a zpracování podrobné zprávy z této kontroly
  • soupis nedostatků s odkazem na zákony a předpisy, ze kterých vyplývá legislativní povinnost
  • postup odstranění nedostatků
  • určení odpovědnosti a termínů na odstranění nedostatků
 • zpracování dokumentace
  • Začlenění kategorií dle požárního nebezpečí
  • Požární poplachové směrnice
  • Evakuační plány
  • Povinná dokumentace a její pravidelná aktualizace
  • Projektová dokumentace - požárně bezpečnostní řešení stavby a dokumentace zdolávání požáru
 • provádění školení
  • zaměstnanců či vedoucích pracovníků z oblasti požární ochrany
  • ohlašovny požáru a požárních hlídek
  • prověrky stavu školení požární ochrany
 • zmapování požárního značení
 • provádění pravidelných preventivních kontrol požární ochrany na základě potřeb klienta
 • účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru