Valchařská 3261/17, Ostrava

Revize a kontroly technických zařízení

Víte že ...

 • každá společnost je odpovědná za veškerá zařízení i vybavení, které má ve svém majetku nebo v pronájmu? Jedná se například o lezeckou techniku, tlakové nádoby a zařízení, plynová zařízení, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, elektrické ruční nářadí, regálové systémy atd.).
 • odpovídáte za provoz svého vozového parku? Do něj patří nejen osobní a nákladní automobily, ale také vysokozdvižné vozíky, plošiny, paletové vozíky, jeřáby atd.
 • Vaše firma také odpovídá za prostředky požární ochrany? Jedná se o přenosné hasicí přístroje, požární hydranty, zařízení pro odvod tepla a kouře, detektory kouře, elektronická požární signalizace, nouzové osvětlení, stabilní hasicí zařízení, požární evakuační rozhlas, požární uzávěry, požárně dělící konstrukce aj.
 • jste povinni pravidelně provádět předepsané kontroly a revize veškerého vybavení společnosti, na které se vztahují požadavky platných legislativních a technických předpisů?

Revize a kontroly

Zajistíme pro Vás kompletní revize a kontroly technických zařízení dle požadavků, které Vám ukládá zákon. Převezmeme správu revizí s kompletní odbornou, organizační a právní zodpovědností. Systém kontrol vytvoříme na míru podle Vašich potřeb. Skládá se z následujících částí. Poskytneme Vám kompletní servis ve všech oblastech, ale můžete si také objednat jen vybrané služby.

 • vytvoření seznamu zařízení podléhajících revizi ve formě přehledné databáze (typ zařízení, termín revize, závady, optický archiv protokolů atd.) včetně její správy (sledování termínů atd.)
 • zajištění a organizace revizí u všech zařízení
 • zajištění odstranění zjištěných závad (opravy zařízení atd.)
 • zhotovení klientského elektronického portálu, na kterém najdete všechny aktuální informace (databázi revizí, přehled termínů, archiv protokolů, zjištěné závady a status jejich řešení atd.)

Služby v oblasti revizí technických zařízení

 • kontroly VPPO, PBZ
 • kontrola hasicích přístrojů a hydrantů
 • kontrola suchovodu
 • kontrola požárních uzávěrů, klapek a ucpávek
 • revize elektrických zařízení a spotřebičů
 • revize elektroinstalace
 • revize osvětlení
 • revize hromosvodů
 • revize strojů a ručního elektrického nářadí
 • revize trafostanice
 • revize plynových zařízení a plynovodů
 • revize kotlů a odborné prohlídky kotelen
 • kontrola detektorů úniku plynu
 • servisní prohlídky kotlů
 • revize a inspekční prohlídky jeřábů a zdvihacích zařízení
 • revize komínů
 • kontrola, revize a čištění spalinových cest
 • revize tlakových nádob stabilních
 • provozní revize tlakových nádob
 • vnitřní revize tlakových nádob
 • zkouška těsnosti a tlaková zkouška tlakových nádob
 • kontroly EPS, EZS
 • kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška EPS
 • kontrola provozuschopnosti EZS
 • kontroly dle BOZP
 • kontroly regálů
 • kontroly žebříků a schůdků
 • dodávka a montáž hasicích přístrojů
 • opravy závad zjištěných při revizi
 • zpracování dokumentace pro provoz technických zařízení dle platné legislativy